Szczegóły konkursu

CO OCENIAMY?

Projekt lub działania, które miały istotny wpływ na rozwój wiedzy o cyberbezpieczeństwie, wykrytych podatnościach lub zabezpieczeniach.
Szukamy projektów, które w innowacyjny sposób zmieniły podejście do ochrony przed cyberzagrożeniami. Zgłoszenia mogą dotyczyć różnych dziedzin: ochrony danych poufnych, zachowania ciągłości działania, a także działań edukacyjnych związanych z cyberbezpieczeństwem.

HARMONOGRAM KONKURSU

Etap 1: Przesłanie zgłoszenia do konkursu za pomocą formularza do 22 stycznia 2022 r.

Etap 2: Ogłoszenie listy uczestników zakwalifikowanych do drugiego etapu nastąpi 30 stycznia 2021 r.

Etap 3: Nadesłanie prezentacji dla Jury do 10 lutego 2022 r.

Etap 4: Ogłoszenie listy finalistek nastąpi 20 lutego 2022 r.

Etap 5: Prezentacje finalistek przed Komisją konkursową do 6 marca 2022 r.

Etap 6: Prezentacja osób wyróżnionych i głównej laureatki konkursu. Wręczenie nagrody głównej podczas gali finałowej w dniu 11 marca 2022 r.

NAGRODY

Nagrodą główną są roczne studia podyplomowe zarządzanie cyberbezpieczeństwem na akademii Leona Koźmińskiego

Dodatkowo każda z kobiet, które zakwalifikują się do finału otrzyma

SZKOLENIE

Możliwość udziału w profesjonalnym szkoleniu z przygotowania i prowadzenia prezentacji

MENTORING

Mentoring jednej z jurorek podczas przygotowania prezentacji finałowej

PREZENTACJĘ

Możliwość zaprezentowania projektu podczas uroczystej Gali

RAPORT

Prezentację projektu w specjalnie przygotowanym raporcie