Agnieszka Ulanowska

Dyrektor Działu Nadzoru Wewnętrznego i Bezpieczeństwa IT, IOD, Noble Funds TFI

Jest doświadczonym ekspertem ds. compliance, nadzoru i bezpieczeństwa informacji, z 20 letnim doświadczeniem w firmach inwestycyjnych/finansowych.Od 2009 r. związana z Noble Funds TFI S.A., w którym odpowiada m.in. za compliance, nadzór, bezpieczeństwo informacji, bezpieczeństwo IT. Wdraża nowe regulacje prawne oraz procesy, dostosowuje procesy wewnętrzne, ocenia ryzyka oraz nadzoruje wykonanie wprowadzonych zmian. Jest członkiem i czynnie uczestniczy w pracach Komitetu Kontroli Ryzyka, Komitetu Zarządzania Kryzysowego, Komitetu ds. Produktów oraz Komitetu ds. Zarządzania Konfliktami Interesów.

Pełni funkcję Dyrektora Działu Nadzoru Wewnętrznego i Bezpieczeństwa IT oraz Inspektora Danych Osobowych.

W latach 2001 r. – 2005 r. pracowała w WARTA TFI S.A. na stanowisku Prawnika (członek Zespołu ds. Kontroli Wewnętrznej – Zastępca Inspektora Nadzoru) oraz w TUiR WARTA S.A., kolejno w Biurze Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych, następnie w Biurze Prawnym Wydziale Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych. Od 2005 r. do 2008 r. pracowała w KBC TFI S.A. na stanowisku Specjalista Prawnik, następnie w Quercus TFI S.A., w którym pełniła funkcję Inspektora Nadzoru oraz wykonywała obowiązki Zastępcy Dyrektora ds. Prawnych.

Posiada wykształcenie wyższe, jest magistrem prawa, absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego. W 2016 r. ukończyła studia podyplomowe w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W ramach szkoły średniej ukończyła Techniczne Zakłady Naukowe o specjalności systemy komputerowe.

Członek CSO Council zrzeszającego szefów Bezpieczeństwa Informacji i cyberbezpieczeństwa w firmach oraz instytucjach działających w Polsce oraz ISSA Polska.

ORGANIZATOR

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

© 2024 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.